Банково счетоводство

modules

Също много важен, задълбочен и изискващ концентрация модул. Ката за начало на модула курсистите се запознават с Общата характеристика на банковата система и банковото счетоводство, продължават с темата за Собствен капитал в банките. 

 

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Плавно се преминава към изучаване на това как се Отчита привлечения капитал в банките

Как се Отчитат емисионно-касовите операции в банките

Какво представляват Финансови инвестиции в банките.

Изучават се още Обща технология на кредитната сделка

Счетоводни отчети в банките

и още други важни теми, свързани с банковото отчитане.

*** Курсовете ни по счетоводство са онлайн и може да се обучавате от всяко населено място на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Враца, Петрич, Силистра или в света.

Вижте още:

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Учебен график на курса “Оперативно счетоводство” (съкратен курс)

Учебен график на курса “Оперативно счетоводство” (пълния курс)

Кой курс да избера – пълен или съкратен?

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА