Демо на Онлайн курса по Счетоводство

Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: Anyone
Course Language: English
Price:  FREE
Демо на Онлайн курса по Счетоводство

About this course

Уважаеми колеги,

В курса по Оперативно счетоводство сме включили:

  • Над 280 интерактивни видео урока
  • Текстови файлове за четене, към видео записите
  • Интерактивни счетоводни бланки, които да Ви помогнат да се научите да попълвате и обработвате коректно счетоводна документация
  • Множество практически задания, тестове и упражнения
  • Доста задачи, чиито решения са включени в курса
  • И, да не забравяме - че всяка седмица ще имате онлайн занятие, в реално време, с преподавател! Онлайн занятията са полезни, защото групата се събира, и карате час. Обсъцда се всичко, което е станало неясно,  и се решават задачи, дискутират въпроси от ежедневието на оперативнич счетоводител, които ... ами, за които просто не пише в учебниците!