Финансов и данъчен контрол

modules

В модула се разглеждат Същността на контрола, Видовете форми на контрол, Средствата и методи на контрол. Курсистите се запознават и с това какво представлява Данъчния контрол.

 

 

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Същност на контрола. Значение на Международните одиторски стандарти и факторите, които влияят върху тяхното разработване.

Външен контрол.

Вътрешен контрол.

Кои са Органите на контрол

Какво е Финансов одит; Одит на съответствията; Одит на информационните системи; Одит в областта на охраната на околната среда

Какви са Одитните техники при извършване на фактически проверки.

Изучава се също и Данъчно осигурител контрол и други.

Отделено е внимание на термини като: Analytical procedures; Agreed upon
procedures; Inherent risk

*** С онлайн курсовете по счетоводство няма значение къде се намирате – Варна, Бургас, Пловдив, София, Русе, Плевен, Нова Загора или другаде, може да се обучавате от всяко населено място, в което има интернет връзка т.е. от всяка точка на света!

Вижте още:

Учебен график на курса “Оперативно счетоводство” (съкратен курс)

Учебен график на курса “Оперативно счетоводство” (пълния курс)

Кой курс да избера – пълен или съкратен?

Вижте нашите цени тук

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА