График на Съкратения курс

УЧЕБЕН ГРАФИК НА КУРСА “ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО” (Съкратен курс)

Уважаеми колеги,

   На тази страница вижте какво се включва в обучението в Съкратения курс по счетоводство (Курс Счетоводство на предприятието и ТРЗ и ЛС).

   Курсът е с придобиване на Професионална Квалификация по Част от Професията на Оперативния Счетоводител. Завършва с изпити по теория и практика. 

   Ще придобиете легитимно Удостоверение за Професионално Обучение, което ще Ви даде знанията, уменията, и правото да работите като оперативен счетоводител.

 

  

Придобивате легитимно Удостоверение с Воден знак на МОН. Вашето Удостоверение ще бъде вписано в електронния регистър на МОН и НАПОО, тъй като ние сме Лицензиран Център за Професионално Обучение!

 1. Обучение в съкратен курс по “Оперативно счетоводство” – ОНЛАЙН КУРС

  320 учебни часа

  около 3,5 месеца

   Цена: 1200 лв – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ. В момента не се предлага – ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

 2. Обучение в пълен курс “Оперативно счетоводство”

   960 учебни часа

  около 10 месеца

  Започва при сформиране на група

Ние Ви предлагаме онлайн обучение по “Оперативно счетоводство”. При този вид обучение, графикът е гъвкавЕдинственото нещо, което е фиксирано, са часовете в реално време с преподавател. Вашето онлайн занятие се провежда в предварително уточнени ден и час всяка седмца. Достъпът до видео уроците, тестовете и заданията, е постоянен, по всяко време!

Учебен график на съкратния курс по “Оперативно счетоводство” – 320 учебни часа

          Модул Брой учебни часове   Период

 Онлайн занятие

Фиксиран ден от седмицата. Например: всеки четвъртък

 Оценяване
1  Обща теория на
счетоводната отчетност – част 1
 20  1 седмица  Четвъртък, от 19,00 часа Тест към Обща теория на
счетоводната отчетност 1
2  Обща теория на
счетоводната отчетност – част 2
20  1 седмица Четвъртък, от 19,00 часа  
Задание 1 към Обща теория на
счетоводната отчетност 2
3  Обща теория на
счетоводната отчетност – част 3
20   1 седмица Четвъртък, от 19,00 часа

 Модулен тест – Обща теория на
счетоводната отчетност

Задание 2 към Обща теория на
счетоводната отчетност 2

4  Счетоводство на
предприятието – част 1
 25 1 седмица  Четвъртък, от 19,00 часа  Тест към Счетоводство на
предприятието 1
5  Счетоводство на
предприятието – част 2
25  1 седмица  Четвъртък, от 19,00 часа  Тест към Счетоводство на
предприятието 2
Задание към Счетоводство на
предприятието 2
6  Счетоводство на
предприятието – част 3
25  1 седмица   Четвъртък, от 19,00 часа  Тест към Счетоводство на
предприятието 3
7 Счетоводство на
предприятието – част 4 
25   1 седмица  Четвъртък, от 19,00 час  Тест към Счетоводство на
предприятието 4
Задание към Счетоводство на
предприятието 4
8 Счетоводство на
предприятието – част 5 
25  1 седмица  Четвъртък, от 19,00 часа  Тест към Счетоводство на
предприятието 5
9     Счетоводство на
предприятието – част 6        
25           1 седмица      Четвъртък, от 19,00 часа  Модулен тест към Счетоводство
на предприятието 6
Задание към Счетоводство на
предприятието 6
10  Компютърно счетоводство – част 1  20  1 седмица  Четвъртък, от 19,00 часа  Тест към Компютърно
счетоводство 1
Задание към Компютърно
счетоводство 1
11  Компютърно счетоводство – част 2 20   1 седмица  Четвъртък, от 19,00 часа  Тест към Компютърно
счетоводство 2
Задание към Компютърно
счетоводство 2
12  Компютърно счетоводство – част 3  20  1 седмица  Четвъртък, от 19,00 часа  Тест към Компютърно
счетоводство 3
Задание към Компютърно
счетоводство 3
12  Документационна система  30  1 седмица  Четвъртък, от 19,00 часа  Тест към Документационна
система
Задание към Документационна
система
14  Счетоводна Практика – част 1   10  1 седмица  Четвъртък, от 19,00 часа  Курсов проект
15  Счетоводна Практика – част 2 10  1 седмица  Четвъртък, от 19,00 часа  Курсов проект

 

Ние Ви предлагаме онлайн обучение по “Оперативно счетоводство”. При този вид обучение, графикът е гъвкав

Единственото нещо, което е фиксирано, са часовете в реално време с преподавател. Вашето онлайн занятие се провежда в предварително уточнени ден и час. Например: Всеки четвъртък, от 19,00 часа. Ще знаете предварително разписанието на онлайн занятията, до края на курса. 

Денонощен достъп до качените в обучителната платформа учебни материали! Можете да ги преглеждате във всяко едно време, неограничен брой пъти. По този начин – независимо дали работите редовна смяна, или на сменен режим, ще можете да се включвате пълноценно в курса! Видео уроците също можете да преглеждате неограничен брой пъти, по всяко време на денонощието!

Вижте допълнителна информация относно начина, по който се провеждат дистанционните обучения по професия “Оперативен счетоводител”.

*** Уважаеми колеги, без значение дали сте от София, Варна, Пловдив, Бургас, Ямбол, Велико Търново или другаде, Вие може да се обучавате в  дистанционния курсов по счетоводство!

*** Предлагаме Ви и възможност да се включите в Обучение по ТРЗ и Личен Състав: за София, Варна, Пловдив или друго населено място. Онлайн курс, или комбинирано обучение: Вижте повече информация, цени и издавани дипломи!

 

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА