Курс ТРЗ

Уважаеми колеги,

На тази страница вижте: Видове курсове по ТРЗ и ЛС: София, Варна, Пловдив, други градове | Повече за онлайн курса и видео уроците | Цена за курса |Какви ДИПЛОМИ издаваме  |   Учебна програма | Продължителност на ТРЗ курса | Индивидуално и групово обучение | Записване

ОНЛАЙН или КОМБИНИРАН КУРС ПО ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ?

Можете да се запишете за курса ТРЗ и Личен Състав – Практически ориентиран курс в един от следните 2 варианти:

а) Изцяло 100% онлайн обучение – 650 лв.

б) Комбинирано обучение: не се предлага в момента.

Без значение дали живеете в София, Пловдив, Варна, Плевен, Бургас, Стара Загора, или в някое малко населено място – Вие можете да се включите в онлайн обучението за ТРЗ Специалисти /Начинаещи, напреднали/!  То се провежда дистанционно, със записани видео уроци по ТРЗ и Личен състав

курс трз цена онлайн курсЩе работим с модерен софтуер, използвам активно в огромен брой български фирми и предприятия.

курс трз цена онлайн курсЩе работим с актуални учебни материали, бланки и документация, които можете да преглеждате по всяко време.

курс трз цена онлайн курсЩе можете да инсталирате на своя личен компютър софтуер за обработка на ТРЗ, като ние ще Ви  съдействаме максимално.

курс трз цена онлайн курсЩе имате и часове с лектор – практик!

курс трз цена онлайн курсБОНУС: Продължителността на обучение ТРЗ и личен състав е 5 седмици, като Вашата парола за достъп до сайта ще бъде активна допълнително 3 месеца след това!

курс трз цена онлайн курсТаксата е 650 лв. Вижте по-долу какви дипломи и сертификати издаваме за курса.

 

курс ТРЗ със софтуера на Микроинвест

* Комбинирано обучение

курс трз цена онлайн курсЩе получите достъп до записаните ТРЗ и Личен състав видео уроци, и

курс трз цена онлайн курсактуални учебни материали, бланки и документация, които можете да преглеждате по всяко време.

курс трз цена онлайн курсЩе Ви съдействаме максимално да инсталирате софтуера на Микроинвест на своя компютър, за да започнете практическа работа с модула ТРЗ и личен състав.

курс трз цена онлайн курсВашите часове с лектора – консултант ще се провеждат на живо, в зала.

курс трз цена онлайн курсБОНУС: Продължителността на обучение трз и личен състав е 5 седмици, като Вашата парола за достъп до сайта ще бъде активна допълнително 3 месеца след това!

курс трз цена онлайн курсВ момента не се предлага.

 

Какво се учи в курса Труд и Работна Заплата и Личен Състав?

дистанционен онлайн курс трз в софия или в страната, може и присъствено обучение

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА КУРСА ТРЗ

1. Запознаване с правната уредба на трудовото и осигурителното законодателство в РБългария /Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване, ЗБДОО, ЗЗО, Наредба за работното време, отпуските и почивките, ЗЗБУТ, Наредба за пенсии и други.

2. Инсталиране на софтуер за обработка на ТРЗ и ЛС на Вашия компютър. /Ще Ви съдействаме, ако имате затруднения, с помощта на програмата за отдалечен достъп TeamViewer/

3. Трудов договор. Видове. Работа с програмен продукт за обявяване на трудови договори в НАП

4. Лично досие на работник / служител. Работа с програмен продукт за изчисляване на заплати, Осигурителни вноски и осигурителен доход, аванси, болнични, ваучери за храна и други.

5. Граждански договори. Работа с програмен просдукт за съставяне и отпечатване на граждански договор, издаване на служебна бележка, изчисляване на осигуровки, данъци, удръжки и други.

6. Национален класификатор на икономически дейности и национален класификатор на професии. Ориентиране в документацията и кодовете на длъжностите.

7. Начисляване на болнични, майчинство, трудови злополуки, обезщетения при освобождаване от работа, и при пенсиониране. Запознаване с издаваните служебни бележки, правни изисквания.

8. Изготвяне на платежни документи, ведомости, фишове за заплати

9. Начин за Прекратяване на трудови договори. Изготване на документи за прекратяване на договора и обявяване в НАП.

Продължителността на курса е 5 седмици, като Вие ще имате достъп до видео материалите и учебните материали на курса, още 3 допълнителни месеца!

Запишете се за Обучение за ТРЗ Специалист, и за 5 седмици ще придобиете професионална квалификация с нашето дистанционно/онлайн, или комбинирано обучение по ТРЗ и Личен Състав.

 

Цена за включване в курс по ТРЗ и Личен състав               

Издавани дипломи в курса.

Предлагаме следните възможности за обучението и за издаването на сертификат:

СЕРТИФИКАТ НА КУРСА ПО ТРЗ, ОБРЗЕЦ НА ЦПО100% онлайн/дистанционно обучение – 650 лв. 

Комбинирано обучение – В момента не се предлага. 

  1. Издаване на Сертификат за преминато обучение по образец на  нашия Лицензиран учебен център. / синьо/

Необходимите документи за записване в курс са: Изпратени Заявление за записване в курс, договор за обучение и заплатена такса, информиране за обработване на личните данни.

 

 

 

2. Вторият възможен документ, който можем да Ви предложим – е Удостоверение за Професионално Обучение, по образец на МОН. /зелено/

За да ви издадем Удостоверение за Професионално Обучение, по образец на МОН и НАПОО, в качеството си на лицензиран Център за Професионално Обучение:

Удостоверението указва Повишаване на Вашата професионална квалификация; Може да бъде превеждано и легализирано

 Официален документ към МОН, който ние регистрираме в електронния регистър на МОН, и може да Ви послужи при търсене на работа, като официален документ за Вашата професионална квалификация;

курс трз цена онлайн курсНеобходимо е да ни изпратите в оригинал 1 брой снимка паспортен формат, своята диплома за завършено минимум средно образование, и да попълните договор и заявление по образец, медицинско свидетелство, заплатена такса, подписано Информиране за обработка на личните данни.

 

Продължителност на курса ТРЗ и личен състав       

Продължителността на курса по ТРЗ за онлайн и за комбинирано/смесено обучение

И присъственият, и комбинираният курс, са със стандартна продължителност от 5 седмици.

След това, Вие ще продължите да имате достъп до онлайн платформата за обучение, и възможност да преглеждате видео уроците, документите и бланките, в продължение на 3 допълнителни месеца.

 Обучение ТРЗ и личен състав София, обучение ТРЗ София: 5 седмици при онлайн обучение, като предлагаме и присъствени часове с лектор

Обучение ТРЗ и личен състав ПЛОВДИВ, Курс ТРЗ – ПЛОВДИВ: 5 седмици при онлайн обучение, като предлагаме и присъствени часове с лектор

Обучение ТРЗ и личен състав ВАРНА, обучение ТРЗ ВАРНА: 5 седмици при онлайн обучение, като предлагаме и присъствени часове с лектор

 Обучение ТРЗ и личен състав БУРГАС, обучение ТРЗ БУРГАС: 5 седмици при онлайн обучение, като предлагаме и присъствени часове с лектор

 

ПОВЕЧЕ ЗА ВИДЕО УРОЦИТЕ В КУРСА

курс трз дистанционно софия, пловдив, бургас, варна или другаде в страната

Всеки Видео урок показва конкретно нещо, което да изпълните Вие, на своя компютър. Например: Във видео урок 1 ще видите как лекторът въвежда и обработва личните картони на 2 служителя.

Вашата задача ще е да въведете Вие сами, личните картони и документи на още 8 човека, по зададени от нас данни.

За целта ще се научите да работите с класификатора на професиите, с кодове и със специализирания софтуер ТРЗ

По подобен начин във Видео уроците са демонстрирани всички операции, които са свързани с работата със сччетоводния софтуер.

Лекторът, който изготви тези видео записи за Вас, е много квалифициран, търпелив и толерантен, и обяснява по разбран начин всички детайли и акценти. Коментарите му ще Ви дадат ценна правна информация, за да бъдете компетентни не само за конкретния разглеждан случай, а за всички казуси, разглеждани в курса!

 

Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване. В допълнение, можете да придобиете Удостоверение за Професионално Обучение, като документ за повишаване на вашата професионална Квалификация. Документът е валиден в страната, и в чужбина – и може да бъде превеждан и легализиран.

 За записвания: 0897 948 215 или 02/437 38 85 – г-жа Светла Матева
Център за Професионално Обучение към “Матев-строй” ЕООД