Курс Счетоводство за управители

Уважаеми Управители и Ръководители на фирми,

курс по счетоводство за управителиВие сте попаднали на тази страница, защото вероятно имате нужда от:

курс трз цена онлайн курсКОНКРЕТНИ ПРАКТИЧЕСКИ знания, за да използвате пълноценно финансовата, счетоводната и данъчната информация на Вашата фирма.

курс трз цена онлайн курсБЪРЗИ и КОМПЕТЕНТНИ отговори по въпросите, по които не сте напълсно наясно.

курс трз цена онлайн курсУДОБЕН ОНЛАЙН КУРС, който ще пасне на Вашето динамично ежедневие!

Курсът “Счетоводство за УПРАВИТЕЛИ” ще Ви даде възможност да вземате по-адекватни и по-рационални Управленски решения! Ще знаете достатъчно, за да контролирате работата на своя счетоводител, и да не изпадате в затруднения! Вижте повече по-долу на тази страница: 

 

Част от практически ориентираните въпроси, които ще разгледаме, са: Ще знаете: как да получите Дивидентите си по правилен начин: кога да заплатите данъка, колко е данъкът? 

курс трз цена онлайн курсКаква е разликата между едностранно и двустранно счетоводство? 

 

курс трз цена онлайн курсСтрува ли си да назначавате на работа при Вас пенсионирани вече служители? Струва ли си рискът да пестим от осигуровки на служители, като ги назначаваме на граждански договори?

курс трз цена онлайн курсКаква е разликата между граждански и трудов договор, струва ли си да рискувате?

курс трз цена онлайн курсТрябва ли да се притеснявате, ако получите съобщение за данъчна проверка, или насрещна проверка? 

курс трз цена онлайн курсЕвропроектите – най-важните финансови и счетоводни аспекти при работата с тях.

курс трз цена онлайн курсКакво представлява Счетоводната политика? Колко често можем да я променяме? (Да, Вашата фирма има счетоводна политика!)

курс трз цена онлайн курсА ако Вашето предприятие е едновременно: Освободено от ДДС в някоя от дейностите си, и не е освободено от ДДС по други свои дейности? Какво да направим?

курс трз цена онлайн курскурс трз цена онлайн курскурс трз цена онлайн курсТези, и още много практически ориентирани казуси ще разгледаме в курса “Счетоводство за Управители”

Ето и официалната УЧЕБНА ПРОГРАМА НА КУРСА:

I. Въведение в счетоводствотоМодул Счетоводство на предприятието

 1. Предмет и метод на счетоводството;
 2. Счетоводни принципи;
 3. Класификация на активи, пасиви и капитал;
 4. Счетоводен баланс;
 5. Сметкоплан – Система от счетоводни сметки 

II. Документи и работа с документи

 1. Същност и значение на документите;
 2. Класификация на документите;
 3. Документи и документооборот – видове документи.

III. Текущо счетоводно отчитане

 1. Счетоводни записвания;
 2. Синтетично и аналитично отчитане;
 3. Обобщаване и проверка на записванията;
 4. Връзка между баланс и счетоводни сметки.

IV. Инвентаризация

 1. Същност, значение и видове;
 2. Ред за провеждане на инвентаризацията: отговорни лица, изисквания за периодичност, документи и други.

V. Нормативно регламентиране на счетоводството

 1. Закон за счетоводството;
 2. Национални и международни счетоводни стандарти;
 3. Закон за корпоративното подоходно облагане;
 4. Закон за: ДДС; ДДФЛ; Данъчно – осигурителен процесуален кодекс; Кодекс на труда и Други

VI. Годишни финансови отчети и Годишна данъчна декларация

 1. Изисквания за съставител на ГФО. /Мога ли да съставя отчета си сам?/
 2. Анализ на счетоводните документи: приходи, разходи, финансов резултат.
 3. Най-често гледани коефициенти: ликвидност, рентабилност, ефективност

 

ЦЕНА НА КУРСА

1. Таксата за включване в курса е 590 лв., като приемаме заплащане на 2 вноски от 295 лв.

2. Издаваме фактура

 

 

КОЙ КУРС Е ПО-ПОДХОДЯЩ ЗА МЕН:

Курсът “Счетоводство за Управители”, или курсът “Оперативно счетоводство”?
Все пак, и двата са на една и съща цена!

И двете обучения при нас са на една и съща цена. Разликите се състоят в това, че в курса “Счетоводство за Управители” се изучават чисто практическата страна на счетоводната, данъчна и финансова страна на управлението на една фирма

курс трз цена онлайн курсЩе се запознаете с въпроси като: как да се разпределят правилно дивидентите, осигуровките при пенсионирани служители, граждански срещу трудов договор, анализ на счетоводния баланс и счетоводни документи на фирмата. Коефициенти на ликвидност, рентабилност, ефективност. 
курс трз цена онлайн курсСъщо така, ще изучаваме и осчетоводяване на сметки и фактури – ще имате познанията да “виждате” нещата в по-общ аспект, и да знаете за ДДС, за бракуване например, и за други.
Но няма да навлизаме в чак такива детайли – които би изучавал човек, което се обучава за “оперативен счетоводител”.

курс трз цена онлайн курс

Вие вероятно вече знаете, че не е възможно един успешен мениджър да бъде едновременно И оперативен служител! Вземането на решения изисква малко по-различен подход, начин на осмисляне и представяне на информацията.

Не е случайно, че в миналото, още в “зората” на счетоводството, хората, които са се обучавали за счетоводители, са били разделяни на 2 вида:

 1. едните са изучавали техническото водене на сметките, засичането “до стотинка”, изготвянето на справки, баланси и финансови отчети – днес те се наричат “Оперативни счетоводители”
 2. Другите са изучавали анализиране и обработване на финансови отчети, коефициенти и други данни, базиращи се на изготвените от Оперативните счетоводители документи, отчети и баланси. – днес това са мениджърите, финансовите директори и собствениците на предприятия и организации.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА

Продължителността на курса по ТРЗ за онлайн и за комбинирано/смесено обучениеКурсът е с продължителност от около 4 месеца

След това, Вие ще продължите да имате достъп до онлайн платформата за обучение, и възможност да преглеждате видео уроците, документите и бланките, в продължение на 3 допълнителни месеца.

Реално, поддържаме взаимоотношения и контакти с нашите курсисти неограничено време. така че, при възникнал въпрос, бихме се радвали да Ви съдействаме, неограничено време след края на курса.

 

КАКВИ ДИПЛОМИ ИЗДАВАМЕ?/Ако желаете диплома/

Нашият лицензиран Център за Професионално Обучение издава  Удостоверение за Професионално Обучение, по образец на МОН и НАПОО.

Удостоверението указва Повишаване на Вашата професионална квалификация;

Може да бъде превеждано и легализирано

 Официален документ към МОН, който ние регистрираме в електронния регистър на МОН, и може да Ви послужи като официален документ за Вашата професионална квалификация, при кандидатстване по Европроекти, при търсене на работа, за престиж, и още.

 

 

 

ПОВЕЧЕ ЗА ВИДЕО УРОЦИТЕ  И ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ КУРС ЗА УПРАВИТЕЛИ

 

Вижте допълнителна информация за начина на провеждане на дистанционния/онлайн курс по счетоводство при нас. 

Ние ЦЕНИМ ВАШЕТО ВРЕМЕ, и затова счетоводно-финансовият курс е представен в удобна онлайн форма. Ще получите достъп до записани видео уроци, учебни материали без излишни теоритични подробности – които никога няма да Ви потрябват!

*Срещи онлайн с лектор всяка седмица, на които ще получавате отговори на своите въпроси. Лекторът е  консултант-счетоводител, също и сертифициран одитор.

*Ще общувате с другите колеги в групата – останалите участници в курса имат сходни интереси като Вашите. Общуването с тези колеги обикновено е пълноценно, смислено и обогатяващо, тъй като те се сблъскват също с практически казуси, възникващи в ежедневието на ръководителя, управителя на фирма.

курс трз цена онлайн курсЩе получите практически ръководства, “чек-листове”, които да Ви помогнат да организирате времето си, и да ги използвате при вземането на решения.

курс трз цена онлайн курсВ курса е включена всяка седмица онлайн среща с

курс трз цена онлайн курсВярваме, че услугата, която предоставяме, ще Ви бъде от полза. Ще можете да се включите в група с други управители на фирми, които имат сходни на Вашите интереси, въпроси и проблеми за решаване.

За допълнителни въпроси и запитвания – ще се радваме да се свържете с нас. Моля използвайте формата за запитвания, или следните координати:

 За записвания: 0897 948 215 – г-жа Светла Матева
Център за Професионално Обучение към Kursove123.com