Основи на счетоводството

modules

модул теория на счетоводствотоВ този модул ще научим много. Задължително е да го усвоите отлично, тъй като се включват основните понятия, с които всеки счетоводител борави ежедневно. Понятията Дебит и Кредит са само началото! 

Включва 14 интерактивни видео урока, 14 теми за четене, интерактивни тестове, практически задания, и над 30 задачи! Част от задачите са с подробни решения.
Нерешените се проверяват на онлайн занятията с преподавател, както и се дискутират в счетоводния ни форум. 

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Класификация на Активите
Класификация на Пасивите
Класификация на счетоводните сметки
Счетоводството в системата на икономическата информация
Имуществото на предприятието като обект на счетоводството
Способ на балансово обобщаване
Система на счетоводните сметки
Tекущо счетоводно отчитане – същност и функции на хронологичното счетоводно отчитане
Двойно записване по счетоводните сметки
Оценката и калкулацията като способ на счетоводната отчетност
Документиране на стопанските операции;
Инвентаризирането като елемент на методологията на счетоводството
Счетоводни грешки
Годишно приключване и Счетоводни отчети

Задачи за решаване на Онлайн уроците;

Интерактивни тестове за проверка на знанията

Практически задания

***Няма значение от кой град сте – Варна, Бургас, Добрич, Балчик, Ямбол, Сливен, Казанлък, с онлайн курсовете по счетоводство може да се обучавате от всяко населено място, в което има интернет връзка т.е. от всяка точка на света!

Вижте още:

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Мнения за курса по “Оперативно счетоводство”

Записване за курс по счетоводство

Как се провежда дистанционното обучение?

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА