Цени

Безплатен демо курс
Безплатно
Вижте как е разработен Онлайн курсът при нас!
Регистрирайте се лесно, със своя и-мейл
При необходимост, оказваме помощ по и-мейл, и по телефона
Предлагаме видео уроци, Часове на живо с преподавател във виртуална класна стая, и още!
Съкратен курс по счетоводство, 100% онлайн обучение
1200 лв. или
2 X 600лв.
Продължителност: 4 месеца
Придобивате Удостоверение за Професионално обучение, с воден знак на МОН
Часовете с преподавател са онлайн, във Виртуалната Класна Стая
Може да заплатите и на 2 вноски, по 600 лв.
100% онлайн, Пълен курс по счетоводство
-
Продъжителност: 9 месеца
Получавате Свидетелство за Професионална Квалификация
Часовете с преподавател са онлайн, във Виртуалната Класна Стая
В момента не се предлага
Курс ТРЗ и личен състав
650 лв.
Продължителност: 5 седмици
Придобивате Удостоверение за Професионално обучение, с воден знак на МОН
Курсът е с практическа насоченост
Изучаваме нормативните документи и работим с компютърна програма
Курс СЧЕТОВОДСТВО ЗА УПРАВИТЕЛИ
1200 лв.или
2 X 600лв.
Продъжителност: 4 месеца
Получавате Удостоверение за Професионално Обучение, по образец на МОН и НАПОО.
Ще може да упражнявате контрол върху счетоводството на своята фирма
Про сформиране на група