Валидиране на знания и умения за Професионална квалификация

Валидиране на знания и умения за Професионална квалификация

 

1. Какво представлява валидирането?

Валидирането е процес, при който се устаноява дали притежавате необходимите практически знания и умения, за да получите квалификационен документ. Ако е така, се явявате на изпит за придобиване на Свидетелство за професионална квалификация. За липсващите Ви теоритични знания, получавате подготовка от нашия Център за професионално обучение.

! Валидиране на курс Оперативно счетоводство

! Само финалният изпит е присъствен!

! Можете да се включите в курса за Валидиране на вашите знания Веднага!

! Цена: 1 200 лв. за втора и трета степен и 800 лв. за първа степен

2. Какъв документ ще получите?

След успешно полаганена изпит по специалността, Вие ще получите СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, по образец 3-54В на МОН с международна валидност – придобиване на степен на професионална квалификация. Документът ви дава право да работите както в страната, така и в чужина.

 

 

3. Как да ВАЛИДИРАТЕ вашите знания?

1. Всеки навършил 16 години, без значение дали учи или работи, може да валидира своите знания. За да стартира процедурата, е необходимо да представите доказателства – например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати и други документи, доказващи, че имате натрупан опит в специалниостта.

– Ако преценим, че имате нужда от допълнителна теоретична подготовка, ще ви бъде проведено кратко обучение

2. Явявате се на присъствен държавен изпит по теория и практика на професията, (под формата на тест) която искате да валидирате.

3. Получавате документ Свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54В на МОН. Това е официален държавен документ, доказващ вашите знания, умения и компетентности.

 

4. Документи, които ще са необходими за записване след заявяване:

! Договор за обучение /по образец/, Заявление за записване в курс /по образец/, 2 броя снимки – паспортен формат, матирана, надписана на гърба; медицинско свидетелство; копие на диплома за необходимото образование.

 

 

 

5. Професии и специалности, по които можете да валидирате Вашите знания:

(линковете към отделните професии водят до другия ни сайт специално за професионалните обучения)

 

Код професия

Професия

Код специалност

Специалност

Степен на Професионална Квалификация

343010

Финансист – Банково дело

3430101

Банково дело

трета

343010

Финансист – Застрахователно и осигурително дело

3430102

Застрахователно и осигурително дело

трета

343020

Финансов отчетник

3430201

Финансова отчетност

втора

345040

Сътрудник в бизнес – услуги

3450401

Бизнес – услуги

втора

345050

Сътрудник в малък и среден бизнес

3450501

Малък и среден бизнес

втора

346010

Офис – мениджър

3460101

Бизнес – администрация

трета

346020

Офис – секретар

3460201

Административно обслужване

втора

344030

Оперативен счетоводител

3440301

Оперативно счетоводство

трета

345120

Икономист

3451202

Търговия

трета

345120

Икономист

3451204

Икономика и мениджмънт

трета

482030

Оператор на компютър

4820301

Текстообработване

първа

482040

Организатор Интернет приложения

4820401

Електронна търговия

трета

762030

Помощник – възпитател

7620301

Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

трета

811030

Камериер

8110301

Хотелиерство

първа

811060

Ресторантьор

8110602

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

трета

811070

Готвач

8110701

Производство на кулинарни изделия и напитки

втора

811080

Сервитьор-барман

8110801

Обслужване на заведения в обществено хранене

втора

815010

Фризьор

8150101

Фризьорство

втора

815020

Козметик

8150201

Козметика

втора

213050

Компютърен аниматор

2130501

Компютърна анимация

трета

213060

Компютърен график

2130601

Компютърна графика

трета

213070

Графичен дизайнер

2130701

Графичен дизайн

трета

341020

Продавач – консултант

3410201

Продавач – консултант

втора

341040

Търговски представител

3410401

Търговия на едро и дребно

трета

481010

Програмист

4810101

Програмно осигуряване

втора

481020

Системен програмист

4810201

Системно програмиране

трета

 

С Уважение,

екипът на Център за Професионално Обучение към “Матев-строй” ЕООД

02/ 437 38 85
0897 948 215