Съкратен или Пълен курс да избера?

За кого е подходящ Курсът по “Оперативно счетоводство”

 

Курсът по “Оперативно счетоводство” може да е ПЪЛЕН/ако вече имате стаж като счетоводител, и искате да си отворите счетоводна кантора/ или СЪКРАТЕН/4-месечен за започване на работа като счетоводител/. Изберете правилния, в зависимост от своите цели и нужди. 

1. Пълен Курс за “Оперативен счетоводител” – за придобиване на Трета Степен на Професионална Квалификация – 960 учебни часа

Продължителността на курса е 960 учебни часа – около 10 месеца. Ще придобиете най-високата, Трета степен на професионална квалификация.

КУРСЪТ Е ПОДХОДЯЩ КАКТО ЗА НАПЪЛНО НАЧИНАЕЩИ, КАКТО И ЗА ПО-НАПРЕДНАЛИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ!

Това обучение Ви дава правото, при наличие на определен стаж, да работите като Главен счетоводител, да отворите своя собствена счетоводна къща, да съставяте и подписвате годишните счетоводни отчети на водените от Вас фирми.

Равносилно е да притежавате Магистърска степен по специалността “Счетоводство и контрол”, или друга сходна + 2 години стаж като счетоводител. Или да притежавате бакалавърска степен, и да имате 3 г. стаж като счетоводител.

Вижте извадка от Закона за Счетоводството:

Чл. 18. Физическите лица, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

а) при магистърска степен – две години;
б) при бакалавърска степен – три години;
в) средно икономическо образование/пр.завършен курс за Трета степен/ и 8 години стаж като счетоводител;

Курсът завършва с явяване на Държавен изпит. (Повече за формата и изискванията при провеждането на изпита, прочетете тук: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО КУРСА “ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО”

Вижте Цената за включване в курса по Счетоводство, както и началните дати.

Ще придобиете Свидетелство за Професионална Квалификация, което е с водния знак на МОН. Ние, като лицензиран Център за Професионално Обучение, регистрираме ВСИЧКИ издадени Свидетелства, в електронния Регистър на МОН. 
Вашият документ може да бъде проверен за валидност от всеки работодател – както в България, така и в чужбина.

2. Съкратен Курс “Оперативен счетоводител” – за Обучение по Част от Професията – 320 учебни часа

   Продължителността на курса е 320 учебни часа – около 3 месеца. Ще придобиете практически знания и умения да водите счетоводните дейности на една фирма. Ще можете да осчетоводявате фактури, да се справяте с болнични, ТРЗ, Справки по ДДС, да попълвате и съхранявате разнообразни счетоводни документи. ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА В СЧЕТОВОДНА КЪЩА, КАТО ТРЗ СПЕЦИАЛИСТ, ИЛИ В СЧЕТОВОДНИЯ ОТДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ.

КУРСЪТ Е ПОДХОДЯЩ КАКТО ЗА НАПЪЛНО НАЧИНАЕЩИ, ТАКА И ЗА ПО-НАПРЕДНАЛИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ!

Съкратеният курс по Счетоводство е подходящ за всеки, който иска да започне работа като счетоводител, но няма подходящото образование. Курсът е подходящ и за ръководителите на фирми и предприятия, които искат да бъдат компетентни по финансовите въпроси на своята компания. Курсът е подходящ за студенти – или завършили студенти, които искат да опреснят своите познания, или да придобият практически умения. (Всички знаем колко не-практически са обученията във Висшите учебни заведения!).

Курсът завършва с явяване на изпит по Теория и по Практика. Ще получите документ с воден знак на МОН – а именно, Удостоверение за Професионално Обучение.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

Вижте ДЕМО на Онлайн курса по Оперативно Счетоводство. Регистрирайте се безплатно със своя и-мейл. Вижте повече за ВИДЕО УРОЦИТЕ в курса, Изучаваните програми в модула Компютърно счетоводство, как работи Виртуалната Класна Стая, Интерактивните счетоводни бланки, които ще попълваме, и още информация! Онлайн обучението е удобно и лесно!

Кликнете, за да разгледате УЧЕБНАТА ПЛАТФОРМА, през която се провежда счетоводния курс. . Тя е приятна и лесна за работа. Не инсталирате нищо. В нея влизате по същия начин, както и в своя и-мейл, защото е уеб-базирана! Можете да влизате в курса от всякъде: от вкъщи, от мобилно устройство, от чужбина, или докато сте на път! С Нас Онлайн обучението е удобно и лесно! Най-важното е, че ако живота Ви е динамичен и е свързан с постоянни командировки, онлайн курсовете по счетоводство са страхотен начин да учите без значение в кой град се намирате – София, Пловдив, Бургас, Кърджали, Свищов, Монтана, Варна, Добрич или другаде, няма значение.

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА