Курс по Оперативно счетоводство

Курс “Оперативен счетоводител”

Знаете ли, че като част от нашия курс по Оперативно счетоводство сме включили не една, а цели 5 от най-активно използвани в страната ни счетоводни програми!

Ние сме лицензирани от НАПОО към МОН, и издаваме документ с воден знак на Министерството на Образованието и Науката (МОН): Вижте по-долу на тази страница!

 

счетоводен курс-Бургас, София, Пловдив. Онлайн, с присъствени консултацииКурсът провеждаме в следните 2 форми на Обучение:

4-месечен курс: Обучение по част от професията – 1200 лв. Ще имате право да започенете работа като счетоводител


Пълен курс на обучение (За Трета Квалификационна Степен) – само при сформиране на група, като таксата се плаща еднократно в началото на курса.

 

Най-често задаваният въпрос е: Каква е разликата между двата курса?

С 4-месечния урс по Оперативно счетоводство, Вие ще: се научите да осчетоводявате сметки и фактури, ще работите с ТРЗ софтуер, ще работите със счетоводен софтуер. Ще знаете и ще можете да работите фирмено счетоводство. Ще имате правото да започнете работа като оперативен счетоводител.

С Пълния курс на обучение: Освен описаните дейности за съкратения курс, Вие ще получите ПРАВОСПОСОБНОСТТА да си отворите своя собствена счетоводна къща, или да бъдете главен счетоводител, както и да подписвате годишните счетоводни отчети на фирмите. Необходимо е да имате 8 години стаж като Оперативен счетоводител, съгласно Закона за Счетоводството. Добрата новина е, че този стаж може да съберете преди обучението си, по време на обучението си, или след него.

Какво се изучава в курса по счетоводство?


Уважаеми колеги, и двата вида курса са напълно подходящи за начинаещи счетоводители! Започваме с основните понятия като дебит и кредит, и продължаваме с изучаването на материала.

В 4-месечния счетоводен курс се изучават следните модули, които са Ви необходими за започване на работа:

* Основи на Счетоводството – 60 учебни часа

* Счетоводство на предприятието – 150 учебни часа

* Компютърно счетоводство – 60 учебни часа

* Документационна система – 30 учебни часа

* Счетоводна практика – 20 учебни часа

———————————————————————————————————-

Общ брой часове: 320 учебни часа

В Пълния курс по счетоводство се изучават:

Освен посочените по-горе модули, също и: * Търговско счетоводство, * Счетоводна практика – разширено изучаване, * Бюджетно счетоводство, * Застрахователно и осигурително счетоводство, * Финансов и данъчен контрол, * Финансово – икономически анализ и контрол, * Осчетоводяване на външно-търговски сделки, * Английски език за счетоводители, * Статистика за счетоводители, * финанси, и други.

Разгледайте съдържанието на всички включени модули на тази страница: Изучавани модули в курса по Счетоводство, трета степен на професионална квалификация

Материалът е представен по един много интересен и пълноценен начин – и Ви позволява да погледнете от практическата и ежедневна страна на нещата. Включени са полезни допълнения – като например: В модула по ЗБУТ сме включили изискванията за безопасна работа с компютър, или какво конкретно можем да направим, за да се изморяваме най-малко като работим.

Специално внимание се отделя на компютърното счетоводство – или, работата със счетоводен софтуер – която е задължителна за съвременния счетоводен и технически персонал.

НОВО: Включихме и обучение с програма, обработваща ведомости, болнични  и заплати: ТРЗ!

НОВО: Включихме и обучение по 5 различни счетоводни софтуера, които са сред най-използваните в страната ни днес.

НОВО: Регистрирайте се за Демонстрационния ни курс по счетоводство, за да разгледате видео уроците в курса, възможностите на виртуалната класна стая, и интерактивните счетоводни бланки (фактури, протоколи, отчети и други), които ще попълвате. Те са идентични на хартиените, но ако допуснете грешка – ще бъдете уведомени.

Счетоводният ни курс е много успешен, и сред най-търсените ни обучения. Той е максимално приближен до това, което се случва ежедневно в счетоводната кантора. Провежда се онлайн/дистанционно, като организираме и присъствени часове с учител при сформиране на група (София, Пловдив, Варна, Бургас, Казанлък). Ще работите с “Учебна фирма”, която има – за своите учебни цели – персонал, инвентар, материали, помещения и други активи и пасиви. След приключването на своето обучение, Вие ще знаете, и ще можете да работите като счетоводител!

                                                                  0897 948 215,     02/437 38 85

 

Какъв документ ще получа при завършване на обучението си?


Ще получите Държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия “Оперативен Счетоводител”. Това е най-високата степен на професионална квалификация, която можете да получите по професията. Документът е същият, какъвто бихте получи и от професионалните гимназии/икономическите техникуми/ при завършване на специалността по оперативно счетоводство. Свидетелството е с воден знак на МОН, и може да се превежда и легализира.

Допълнително, бихме могли да Ви издадем безплатно и Europasss certificate на английски език.

Ако се обучавате по част от професията – ще получите Удостоверение за професионално обучение по част от професията. То също е с воден знак на МОН, формат А4. При желание от Ваша страна ще Ви издадем безплатно и Europass Certificate на английски език.

За кого е подходящ този курс?


За всеки, който има интерес към изучаването на една специфична и много логична наука с широко приложение.

  • Ако желаете да започнете работа в сферата на администрацията, или да бъдете сътрудник в счетоводна къща – тогава обучението в този курс ще Ви отвори много врати.
  • Ако имате собствен бизнес, и получавате периодично отчети от Вашия счетоводител, но не сте напълно сигурни как да си ги разтълкувате – курсът по счетоводна отчетност ще Ви е несъмнено от полза. (Препоръчваме Ви обучение по Част от професията на Счетоводителя)
  • Ако желаете да работите в бъдеще като Главен Счетоводител, или да си отворите собствена счетоводна къща: Необходимо Ви е да притежавате завършена Трета Степен на Професионална Квалификация по този курс, както и да имате 8 годи стаж като Оперативен Счетоводител. Своя стаж може да съберете преди, по време на, или след обучението си.

В курса по счетоводство ще се научим на много практически неща: да боравим със счетоводните сметки, да осчетоводяваме реални фактури, да изготвяме справки и отчети – ДДС, Отчет за Дохода, Баланси,  да използваме счетоводен софтуер, и още.


Как, Кога и Къде се провежда счетоводният курс?


Курсът по счетоводство се провежда в дистанционна (он-лайн) форма за хора от цялата страна. Регистрирайте се за Демо курса по счетоводство, за да разгледате видео уроците, класната стая, интерактивните счетоводни бланки за попълване, и още.

Предлагаме и присъствени часове за градовете СОФИЯ, БУРГАС, ВАРНА, ПЛОВДИВ, КАЗАНЛЪК.

Вижте следващите начални Дати на курса по Оперативно Счетоводство

 

За да се включите в курса – моля свържете се с нас:


Център за Професионално Обучение към “Матев-строй” ЕООД,

0897 948 215      02/437 38 85 

Вижте още:

51