Документационна система

modules

Модулът се изучава една или две седмици – 30 учебни часа. Раглеждат се документация, свързана със социалното осигуряване, както и документация, свързана със здравното осигуряване. Обсъжда се и се разглежда списък с най-често използвани документи, бланки на счетоводни документи.

 

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Документация, свързана със социалното осигуряване

Документация, свързана със здравното осигуряване

Документи по Закона за Данък Добавена Стойност

  • Справка декларация за ДДС
  • Заявление за регистрация по ЗДДС
  • Заявление за дерегистрация по ЗДДС
  • Дневник за покупките
  • Дневник за продажбите и др

Упражнения задачи паричен поток – попълване на документи

Упражнения задачи осчетоводяване на разходи- попълване на документи

Упражнения задачи Материални Запаси – попълване на документи

Упражнения – Менителница, Запис на заповед

Упражнение – Трудовоправен процес

Това са само малка част от документите, които се разглеждат в модула Документационна система

*** Може да се обучавате от всяка точка на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Смолян, Кюстендил, Габрово, Велико Търново или друго населено място, защото курсовете ни по счетоводство са онлайн.

Вижте още:

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Учебен график на курса “Оперативно счетоводство” (пълния курс)

Кой курс да избера – пълен или съкратен?

Вижте нашите цени тук

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА