Счетоводна практика

modules

За всеки счетоводител, практиката е най-важната!

Затова, в модула “Счетоводна практика”, отделяме специално внимание на:

  • Решаване на счетоводни казуси.
  • Решаване на задачи, практическа работа със счетоводните стандарти, практическа работа със счетоводните политики на избрана фирма.
  • Работа със счетоводни документи: попълването им, откриването на грешки.

В този модул, тези от вас, които сте се записали за пълния курс на обучение по Оперативно счетоводство, с придобиване на Трета Степен на Професионална квалификация, ще започнете и работата си по своя курсов проект.

Той е важен, защото ще Ви помогне да “видите” в конкретика работата и ежедневието на един оепративен счетоводител.

Ще използвате разработките си също така, при явяването си на Държавния изпит, за да придобиете третата степен на квалификация.

Ще отделим специално внимание на Вашата подготовка за явяване на ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ, за да се чувствате спокойни и подготвени!

***Курсовете ни по счетоводство са онлайн.  което Ви позволява да се обучавате от всяка точка на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Сливен, Благоевград или от друго населено място.

Вижте още:

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Учебен график на курса “Оперативно счетоводство” (съкратен курс)

Учебен график на курса “Оперативно счетоводство” (пълния курс)

Кой курс да избера – пълен или съкратен?

 

Контакти:

ЦПО към “Матев-строй” ЕООД – с Лицензия от НАПОО 201012874

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА