Икономикс

modules

Модулът е 30 учебни часа, в които се изучават основите на икономическата теория. Застъпени са основни въпроси на икономическата система – какво, как и за кого да се произвежда.

 

 

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Основи на икономическата теория

Основни въпроси на икономическата система – какво, как и за кого да се произвежда

Основни принципи на макроикономическата теория – обхват, предмет, основни приоритети и цели

Макроикономически политики

Основни принципи на макроикономическото равновесие

Пазарно търсене и предлагане.

Закони и криви.

Граница на производствените възможности

Алтернативен избор и разходи, типове икономически системи.

Практически задачи и упражнения

***Няма значение от кой град сте – Варна, Бургас, Добрич, Пловдив, Сандански, Хасково, Ямбол или друго населено място, с онлайн курсовете по счетоводство може да се обучавате от всяко населено място, в което има интернет връзка т.е. от всяка точка на света!

Вижте още:

Счетоводство на предприятието

Компютърно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Записване за курс по счетоводство

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА