Бюджетно счетоводство

modules

Модула Бюджетно счетоводство съдържа минимум 60 учебни часа и е с продължителност две седмици.  Разглежда се Организацията на счетоводството в бюджетния сектор, как се отчита на капитала в бюджетните предприятия.   В модула се обяснява как се отчитат счетоводно в бюджетните предприятия дълготрайните материални и нематериални активи, материалните запаси, разчетните отношения, паричните средства и още други 

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Счетоводно отчитане на инвестициите в бюджетните предприятия.

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия.

Счетоводно отчитане на дълготрайните нематериални активи в бюджетните предприятия.

Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия.

Счетоводно отчитане на разчетните отношения в бюджетните предприятия.

Счетоводно отчитане на паричните средства в бюджетните предприятия.

Счетоводно отчитане на разходите в бюджетните предприятия.

Счетоводно отчитане на приходите в бюджетните предприятия.

Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия.

Счетоводно отчитане на републиканския бюджет в министерство на финансите.

Упражнения и задачи към модул “Бюджетно счетоводство”

*** Може да се обучавате в онлайн курсовете ни по счетоводство от всяка точка на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Враца, Петрич, Силистра или другаде.

Вижте още:

Счетоводство на предприятието

Банково счетоводство

Компютърно счетоводство

Финансов и данъчен контрол

Записване за курс по счетоводство

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА