Застрахователно и осигурително счетоводство

modules

В този модул ще направим съпоставка между разходите на застрахователните дружества и на производствените предприятия. Разходите на застрахователните предприятия са разнообразни по характер и различни по размер в отделните застрахователни дружества. Различни са и за различните видове застраховки. А основните източници на приходи пък от застрахователна дейност са свързани с постъпленията от пряко застраховане. Модулът е важен и изисква пълна концентрация, за да може да се осмисли материята. Но не се притеснявайте. приготвили сме страхотни видео материали и презентации, с помощта на които ще усвоите сложната материя неусетно и с лекота.

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Обща характеристика на счетоводството в застрахователните предприятия

Характеристика и отчитане на разходите в застрахователните предприятия

Същност и обхват на приходите като обект на отчитане

Счетоводно отчитане на приходите в застрахователното дружество

Счетоводно отчитане на извънредните приходи и разходи в застрахователното дружество

Обща характеристика на осигурителната система и счетоводното отчитане в нея

Счетоводно отчитане на материалите запаси в осигурителните предприятия

Съдържание на Годишния Финансов отчет в осигурителната система

*** Няма значение от кой град сте – Варна, Бургас, София, Пловдив, Видин, Търговище, Смолян, с онлайн курсовете по счетоводство може да се обучавате от всяко населено място, в което има интернет връзка т.е. от всяка точка на света!

Вижте още:

Записване за курс по счетоводство

Финансов и данъчен контрол

Банково счетоводство

Счетоводство на предприятието

Компютърно счетоводство

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА