Счетоводство на Предприятието

modules

Модул Счетоводство на предприятиетоМодулът включва 150 учебни часа, и се изучава минимум 6 седмици. Надгражда наученото в Модула “Основи на счетоводството”. Изучава се воденето на двустранно счетоводство. 

Включва над 30 интерактивни видео урока, задълбочени и подробни теми за четене, интерактивни тестове, практически задания, и много задачи!  
Ще знаете какво е Баланс, Отчет за дохода, ще усвоите тънкостите в отчитането на ДДС и още!

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Отчитане на капитала

Отчитане на привлечения капитал – заеми и финансирания

Отчитане на дълготрайни активи

Амортизация на дълготрайни материални активи

Амортизация на дълготрайни нематериални активи

Дълготрайни финансови активи

Отчитане на краткотрайни материални активи

Отчитане на разчети:

  • с персонала
  • с бюджета
  • аналитично отчитане
  • стопански операции, документи

Задачи за решаване на Онлайн уроците

Интерактивни тестове за проверка на знанията

Практически задания

*** Може да се обучавате от всяка точка на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Враца, Петрич, Силистра или другаде. Курсът не е обвързан по никакъв начин с местоживеенето Ви – дори да се наложи да заминете за чужбина, няма да е необходимо да се тревожите как ще учите, защото курсовете ни по счетоводство са онлайн.

Вижте още:

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Преподавателите в курсовете по счетоводство към Център за професионално обучение към “Матев-строй” ЕООД

Мнения за курса по “Оперативно счетоводство”

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА