Право

modules

В тази тема ще научим, че същността на правото е система от обши правила за поведение, които се наричат норми и се създават от определени държавни органи. Ще разберем кои принципи са характерни за правовата държава и кои две
функции са характерни за правото.
Ще се спрем на въпроса защо правната система представлява единна структура, изградена от всички правни норми, които регулират различни по характер обществени отношения.
Ще отделим внимание на структурата на правото и ще разберем, защо правото се проявява като двойка дейности. Ще отделим малко внимание и на източниците на право, които най – общо може да разграничим на писани и неписани.

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Същност система и източници на правото

Субекти на правото

Трудово право

Правна норма

Юридически факти

Работна заплата

Трудово правоотношение и трудов договор

Разлика между трудов и граждански договор

Упражнения, реални казуси 

*** Курсовете по счетоводство са онлайн и може да се обучавате от всяка точка на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Враца, Петрич, Силистра или другаде.

Вижте още:

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Мнения за курса по “Оперативно счетоводство”

Основи на счетоводството

Записване за курс по счетоводство

Как се провежда дистанционното обучение?

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА