Търговско счетоводство

modules

Модулът Търговско счетоводство е много интересен, изучава се минимум 2 седмици.  Включва теми като: Организация на счетоводния процес, Елементи в организацията на счетоводното отчитане, Методи за оценка при разходването на стоки, Счетоводни сметки, Счетоводни документи, Стопански операции.

 

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Организация на счетоводното отчитане на стоките и стоковите операции

Отчитане на стоковите операции в търговията на едро

Отчитане на стоковите операции в търговията на дребно

Отчитане на амбалажа и на операциите с амбалаж

Счетоводно отчитане на разходите по икономически елементи и за дейността на предприятието

Организация на счетоводното отчитане на приходите от търговската дейност

Отчитане на приходите и на финансовия резултат

Отчитане на консигнационните и на лизингови сделки

Упражнения и задачи

*** Може да се обучавате от всяка точка на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Сливен, Русе, Габрово, Враца или другаде. Курсът не е обвързан по никакъв начин с местоживеенето Ви – дори да се наложи да заминете за чужбина, няма да е необходимо да се тревожите как ще учите, защото курсовете ни по счетоводство са онлайн.

Вижте още:

Счетоводство на предприятието

Компютърно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Записване за курс по счетоводство

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА