Пари, банки, парична политика

modules

Банковата система представлява съвкупност от банки и други финансови институции, между които на основата на регламентирани от държавата законови норми се осъществяват взаимовръзки, с клиенти и други  нституции (правителствени и неправителствени). Нейното добро състояние е от значение за цялата икономика и затова се грижи основно Централната
банка, която е и част от Банковата система. Другата основна част е от Търговските банки. Всъщност, като основни звена на системата, от тях зависи нейната стъбилност и цялост. За да се представи банката, ще се разгледат на кратко: нейното въникване и периодите на развитие, същността – определение, разлика между нея и търговското предприятие, роля, видове и
банковите операции.

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Банки и банкоподобни институции произход, същност, видове

Банкова система. Обща характеристика Видове банкови системи

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА БНБ- ЦЕНТРАЛНА БАНКА НА БЪЛГАРИЯ

Дейност на търговските банки по влоговете. Кредитна дейност на търговските банки

Организация и техника на международните плащания. Банково посредничество – основни форми

Парична теория

Парично предлагане и парична политика

Финансови пазари – Спестители и спестовни институции търсене и предлагане на обещания

Финансови посредници банки и банкова индустрия

*** Няма значение къде се намирате – Варна, Бургас, София, Пловдив, Нова Загора, Хасково, с онлайн курсовете по счетоводство може да се обучавате навсякъде, където има интернет връзка т.е. от всяка точка на света!

Вижте още:

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Мнения за курса по “Оперативно счетоводство”

Записване за курс по счетоводство

Как се провежда дистанционното обучение?

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА