Финанси

modules

В ежедневната практика често понятията “пари” и “финанси” се отъждествяват или поне се приемат за твърде близки. Донякъде, това е така, тъй като в условията на развито стоково производство и регулярни стоково-парични отношения, финансите са парични отношения. Т.е. финансите са парични потоци – постъпления и плащания, приходи и разходи, на държавата и на физическите и юридическите лица.

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Същност на финансите

Видове публични и непублични финанси

Финансовата система като съвкупност от институции

Основи на държавните разходи

Характеристика на основните видове държавни разходи

Класификация на държавните разходи

и други

*** Курсовете ни по счетоводство са онлайн и може да се обучавате от всяко населено място на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Видин, Русе, Сандански, Ловеч …,  или в света

Вижте още:

Финансов и данъчен контрол

Записване за курс по счетоводство

Мнения за курса по “Оперативно счетоводство”

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА