Маркетинг

modules

Маркетинга е една от основните управленски функции и е много важно да се познава неговата същност, както и смисъла и съдържанието на някои от основните маркетингови понятия.

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Същност и функции на маркетинга

Основни маркетингови концепции

Основни понятия

Елементи на маркетинговия микс

Същност и елементи на маркетинговата информационна система

Видове маркетингови проучвания

Пазар и основни маркетингови подходи към пазара

Сегментиране на пазара

Продуктова политика

и още…

*** Може да се обучавате от всяка точка на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Враца, Петрич, Силистра или другаде. Курсът не е обвързан по никакъв начин с местоживеенето Ви – дори да се наложи да заминете за чужбина, няма да е необходимо да се тревожите как ще учите, защото курсовете ни по счетоводство са онлайн.

Вижте още:

Документационна система

Търговско счетоводство

Застрахователно и осигурително счетоводство

Статистика

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА