Статистика

modules

Статистическото изучаване е необходимо за добиване на информация, благодарение на която могат да се разкрият някои закономерности и тенденции в развитието на явленията и процесите

 

 

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Предмета и обекта на статистическата наука

Задачите на статистиката

Официалните източници на статистическа информация в България

Характеристиките на статистическото изучаване

Видове статистическо изучаване

Основни статистически понятия като – статистическа съвкупност, статистическа единица, статистически признак и т.н.

Упражнения, решаване на задачи

*** Може да се обучавате в онлайн курсовете ни по счетоводство от всяка точка на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Велинград, Сандански, Силистра или другаде.

Вижте още:

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Застрахователно и осигурително счетоводство

Финансов и данъчен контрол

Банково счетоводство

Счетоводство на предприятието

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА