Чужд език по професията

modules

 

 Уважаеми колеги и бъдещи счетоводители,

Знаете, че дигиталните технологии все повече навлизат в ежедневието ни. Това не изключва и работата на оперативния счетоводител. Почти няма фирма, или предприятие, което да не разполага със собствен уеб-сайт, или да използва онлайн рекламни канали. 

При това положение, на все повече счетоводители им се налага да боравят с фактури на чуждестранни издатели и партньори.

Модулът по английски език, който е включен в пълния курс по Оперативно счетоводство, не цели да Ви направи специалисти по английски! Неговата задача е да Ви помогне да се ориентирате в езика до такава степен, че да разпознавате основните счетоводни понятия, на английски език. 

Ще се радваме също, ако сме Ви от полза при търсенето на счетоводна или финансова информация в сайтове, разработени на английски език.

В курса сме включили и много упражнения, които ще Ви помогнат да усвоите тези тънкости.

Този модул се предлага само в курса, който е за придобиване на Трета степен на професионална квалификация /пълният курс на обучение/. 

*** Курсовете по счетоводство са онлайн и може да се обучавате от всяка точка на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Враца, Петрич, Силистра или другаде.

Вижте още:

Финансов и данъчен контрол

Записване за курс по счетоводство

Мнения за курса по “Оперативно счетоводство”

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

и-мейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА