Икономика на предприятието

modules

В икономическата литература, също и в българското законодателство, съществуват много и различни определения за термина „предприятие”. Те се използват при различните анализи на предприятието, а някои произтичат и от различните цели на отделните закони. Най-важните мотиви за създаването, учредяването и придобиването на бизнес или предприятие, от една страна, е получаване на печалба, а от друга страна, задоволяване на потребностите на пазара, в това число продукти и услуги.

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Същност на икономиката на предприятието

Мотивите за създаване и придобиване на бизнес или предприятие

Характеристиката и особеностите на предмета на дейност

Основните принципи при избора на местоположението на предприятието и факторите, които оказват влияние върху този процес

Предприятието, фирмата  – особености

Основните принципи при създаване и функциониране на предприятието

Главните функции и дейности на предприятието

Средата на предприятието и нейните особености в съвременните условия

Основните видове предприятия, юридически форми на тяхното създаване и трансформиране

Предприятието и околната среда

*** Курсовете ни по счетоводство са онлайн и може да се обучавате от всяко населено място на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Враца, Петрич, Силистра или в света

Вижте още:

Финансов и данъчен контрол

Записване за курс по счетоводство

Пари, банки, парична политика

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА