Мениджмънт

modules

Мениджмънтът обхваща планирането, организирането, управление на персонала, ръководството, насочването и контролирането на организация (група от един или повече човека или юридически субекта) или усилието за постигане на дадена цел. Също това е управлението на човешките ресурси, финансовите и технологични ресурси, както и природните ресурси.

Ето темите, които ще разгледаме:

Всяка тема включва: Видео урок/уроци; Лекционен материал; Решени задачи; Задачи за самостоятелна работа

Същност на управлението

Същност на фирмената култура

Система “Управление на човешки ресурси”

Същност на решенията и особености на управленските решения

Управленски функции – същност и дефиниране

*** Курсовете ни по счетоводство са онлайн и може да се обучавате от всяко населено място на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Враца, Петрич, Силистра или в света

Вижте още:

Демо – БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КУРСА ПО ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Застрахователно и осигурително счетоводство

Финансов и данъчен контрол

Банково счетоводство

Счетоводство на предприятието

 

Контакти:

тел: 02/ 437 38 85

моб: 0897 94 82 15

имейл:

Регистрирай се безплатно за ДЕМО КУРСА